Privacyverklaring

VERWERKING EN BEHEER PERSOONSGEGEVENS
IMAGELICIOUS kan uw persoonsgegevens verwerken en beheren, omdat u gebruik maakt van de diensten van IMAGELICIOUS en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan IMAGELICIOUS verstrekt.

IMAGELICIOUS kan de volgende persoonsgegevens verwerken en beheren:
Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

WAAROM IMAGELICIOUS GEGEVENS NODIG HEEFT
IMAGELICIOUS verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan IMAGELICIOUS uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOELANG IMAGELICIOUS GEGEVENS BEWAART
IMAGELICIOUS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@imagelicious.nl. IMAGELICIOUS zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

.

 

error: Content is protected !!